فراخوان عمومی

tabasشركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تامين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد...
hashtrod شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد...
songorشركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد . باسمه...

اخبار

2015-05-24-10-03-41    بیمارستان تامین اجتماعی دزفول کلنگ زنی شد کلنگ احداث بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی در دزفول با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقاي دكتر ربيعي ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی...
2015-05-03-12-45-44به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت ،آقاي مهندس علي اقداميان را به عنوان سرپرست واحد رسيدگي قطعي و تعديل منصوب نمودند...
2015-05-03-08-58-30 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مدير عامل شركت ، آقاي علي خاري را به عنوان سرپرست امور اداري منصوب نمودند .   انتصاب سرپرست امور اداري در...
2015-04-29-13-05-58به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي مراسمي با حضور آقاي دكتر همتي معاون مدير عامل در امور درمان سازمان تامين اجتماعي آقاي دكتر شفيعي نماينده مجلس   عمليات احداث...
tafresh-clinic        با حضور آقاي دكتر نوربخش : عمليات احداث درمانگاه عمومي تفرش آغاز گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران روز پنج شنبه 3 ارديبهشت ماه با حضور مديرعامل محترم سازمان...
2015-04-22-07-10-16 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران ، طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مدير عامل ،  آقاي مهندس رضا صفار پور را به عنوان سرپرست دفتر فني شركت منصوب نمودند .  در اين حكم آمده است...
2015-04-14-08-24-20 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي حكمي از سوي آقاي مهندس   انتصاب مشاور هيات مديره در شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران   به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا...

پیوندها