فراخوان عمومی

tiran-karvan-gaz-borkharشركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ هاي زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد...

اخبار

2015-07-27-12-17-26تصاوير بازديد آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت طرح و اجرا ، آقاي مهندس اصغري عضو هيات مديره  ؤ آقاي دكتر خورشيدي مديريت درمان استان مازندران از پروژه هاي در حال ساخت استان...
tahvil-movaghat-fasaبه گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران درمانگاه تامين اجتماعي فسا استان فارس در تاريخ 20 تيرماه با حضور مدير پروژه آقاي مهندس ميثمي ، نمايندگان دفتر فني و مهندسي سازمان تامين اجتماعي...
tahvil-movaghat-najafabadبه گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران شعبه تامين اجتماعي نجف آباد در تاريخ 16 تيرماه با حضور مدير پروژه آقاي مهندس حاجي قاسمي ، نمايندگان دفتر فني و مهندسي سازمان تامين اجتماعي ،...
tafresh-clinic        با حضور آقاي دكتر نوربخش : عمليات احداث درمانگاه عمومي تفرش آغاز گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران روز پنج شنبه 3 ارديبهشت ماه با حضور مديرعامل محترم سازمان...
2015-04-22-07-10-16 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران ، طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مدير عامل ،  آقاي مهندس رضا صفار پور را به عنوان سرپرست دفتر فني شركت منصوب نمودند .  در اين حكم آمده است...

پیوندها