فراخوان عمومی

اخبار

2014-10-12-13-25-30به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران مراسم جشني در محل رستوران دفتر مركزي شركت برگزار گرديد . اليوم اكملت لكم دينكم و و اتمتت عليكم نعمتي   به مناسبت عيد سعيد غدير خم مراسم جشني...
2014-10-11-07-47-09 باسمه تعالي  به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي احكام جداگانه از سوي آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت ، آقاي مهندس علي اصغر حاج قاسمي را به عنوان مدير پروژ هاي منطقه يك كه...
2014-09-17-09-42-28به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران در حكم صادره از سوي آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت آمده است :   طي حكمي از سوي مديرعامل شركت طرح و اجرا خانه سازي ايران ، آقاي رضا...
2014-09-17-04-11-07به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران طي حكمي از طرف آقاي مهندس عابديني مدير عامل شركت طرح و اجرا ضمن تشكر از خدمات آقاي    انتصاب سرپرست دفتر كرمانشاه   به گزارش روابط عمومي...
2014-09-20-11-35-18به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران آقاي مهندس عابديني مديرعامل و آقاي مهندس اصغري عضو هيات مديره ، آقاي مهندس محمودي معاون اجرايي و ديگر مديران و كارشناسان ستادي شركت از پروژه هاي...

پیوندها