اخبار

tafresh-clinic        با حضور آقاي دكتر نوربخش : عمليات احداث درمانگاه عمومي تفرش آغاز گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران روز پنج شنبه 3 ارديبهشت ماه با حضور مديرعامل محترم سازمان...
2015-04-22-07-10-16 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران ، طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مدير عامل ،  آقاي مهندس رضا صفار پور را به عنوان سرپرست دفتر فني شركت منصوب نمودند .  در اين حكم آمده است...
2015-04-14-08-24-20 به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي حكمي از سوي آقاي مهندس   انتصاب مشاور هيات مديره در شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران   به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا...
2015-04-13-04-00-51به گزارش روابط عمومي مديريت طرح و اجرا طي حكمي از سوي آقاي مهندس عابديني مدير عامل ، ضمن تشكر از زحمات آقاي مهندس محمودي در طول مدت تصدي معاونت اجرايي ،     انتصاب سرپرست معاونت امور اجرايي   در...
2015-04-08-13-00-14به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران به مناسبت ولادت با سعادت دخت گرامي پيامبر اكرم صلوات الله عليه و بزرگداشت مقام شامخ زن مراسمي در سالن كنفرانس دفتر مركزي با حضور مديرعامل و...

پیوندها