فراخوان عمومی

2014-08-12-08-37-11شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد . باسمه...

اخبار

2014-08-19-11-41-42به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران آقاي مهندس عابديني مديرعامل ، آقاي مهندس اصغري عضوهيات مديره و ديگر مديران و كارشناسان ستادي شركت در تاريخ 27 مردادماه از نزديك در جريان روند...
2014-08-16-10-04-17  انتصاب مديرعامل و اعضاء هيات مديره در شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران   به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي احكام جداگانه اي از سوي آقاي مهندس مقدس زاده مديرعامل...
2014-08-17-08-26-27به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران طي مراسمي احداث پلي كلينيك تخصصي بافق يزد با حضور وزيررفاه و تامين اجتماعي آقاي دكتر ربيعي   آغاز احداث پلي كلينيك تخصصي بافق يزد به...
2014-08-13-12-00-40 به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران شعبه تامين اجتماعي سبزوار با حضور مديران و كارشناسان شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران ،   شعبه تامين اجتماعي سبزوار تحويل موقت...

پیوندها