انتصاب معاونت اجرايي

طي حكمي از سوي مهندس غلامرضا عابديني ، آقاي مهندس رضا باقري به عنوان سرپرست معاونت اجرايي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران منصوب شد.

2

 

 

IMG 1725